Preliminära försäljningssiffror Q1 2021 – ökning 36,7 %

Regulatory 2021-04-20 09:57:37

Stockholm 20 April

Den preliminära* försäljningen för kvartal ett uppgick till 707 887 USD, det ska jämföras med försäljning om 517 491 USD, under kvartal fyra 2020 en ökning på 36,7 %. Det ska förtydligas att under hela kvartal ett ingick spelet Battle Camp och Idle War Camp. Under mars månad ingick spelet Death Dungeon.

Jesper Nord, VD SLG:
“Vi har arbetat sida vid sida med tidigare teamet i USA för att optimera och förvalta produkten Battle Camp. Vi ser en positiv trend i dagliga aktiva användare och antal spenderade kronor per spelare. Detta beror delvis på att vi väckt produkten till liv och fixat äldre buggar, men också pga det gedigna arbete vi gör inom community och support. Bättre och närmare relation med spelare har skapat ringar på vattnet och vi har börjat få tillbaka tidigare hardcore spelare.

Battle Camp spelare har lång livsläng och spenderar stora summor över längre tid. Vi ser även en tillväxt på nya spelare, SLG Operations tillsammans med teamet på Republiken arbetar dagligen med att optimera annonsering för användarförvärv. Bolag ser idag en positivt ROI (return of investment) med 100% för varje användarförvärv under 1 månad och ökar därför budgeten successivt för att även locka in fler nya spelare.”

*siffrorna är preliminära och kan avvika +/- 5 % och är ej granskade av bolagets revisor.

Utveckling försäljning (SEK/USD = 8,40 per 20 april)
Q1 2021 – 707 887 USD ≈  5 946 250,8 SEK
Q4 2020 – 517 491 USD ≈ 4 346 924 SEK

Release