Operationell uppdatering

Regulatory 2022-10-11 12:55:21

Sedan tidigt i våras har jag varit anställd i Safe Lane Gaming (“SLG” eller “Bolaget”), ett spelbolag med flera globala mobilspels-hits i portföljen, och under september tog jag över rollen som VD. Trots min relativt korta tid inom Bolaget har jag fått en bra inblick i verksamheten, våra styrkor och vilka svagheter vi behöver fokusera extra på. Denna inblick tillsammans med min tidigare erfarenhet från bland annat Paradox Interactive och King ligger till grund för den strategi vi kommer att fokusera på framåt. Till min hjälp för att nå de resultat jag ser framför mig har jag ett fantastiskt team, vilket är en avgörande pusselbit i en allt mer osäker värld. Ambitionen är fortsatt att lansera framgångsrika spel på löpande band men lika viktigt kommer det vara att ha kontroll på vår ekonomi och här har vi stärkt upp med Philip Arfwedson som tillträdde rollen som CFO i augusti och blir ett viktigt tillskott i vår fortsatta tillväxtresa. 

SLG verkar i en marknad som växer kraftigt och det tillkommer ständigt nya konkurrenter samtidigt som de befintliga blir större. Idag, mer än någonsin tidigare, gäller det att ha ett tydligt fokus. Vår vision är tydlig – Vi ska bli ett Powerhouse för Hyper-Casual mobilspel, vilket är en genre som är under tillväxt och utveckling där spelarengagemang över tid kommer att vara mycket mer i fokus framöver. Detta är något som passar väl in i våra styrkor som spelutvecklare.

För att lyckas med ovanstående ska vi fortsätta bygga vidare på Raketspels affärsmodell, det vill säga att verka som en spelstudio med egenutveckling av mobilspel, något som fram tills idag har varit ett lyckosamt koncept. Hittills har vi skapat framgångssagor inom Hyper-Casual av både Dig This! (+125 miljoner nedladdningar) och Castle Raid! (+45 miljoner nedladdningar), trots relativt små medel att jobba med.

Under det senaste året har vi intensifierat vårt samarbete med Voodoo, en fransk/global spelförläggare som framgångsrikt lanserat spel under en lång tid på den globala marknaden. Intensifieringen har bland annat lett till det nya strategiska samarbetsavtalet som vi nyligen presenterade, där Voodoo med egna resurser går in och vidareutvecklar CastleRaid!. Genom att fortsätta bibehålla och dessutom vidareutveckla våra samarbeten med partners som Voodoo möjliggör vi mer tid till spelutveckling, samtidigt som vi nyttjar våra resurser kostnadseffektivt. 

Idag är mobilspelsbranschen relativt mogen och i takt med mognaden har den också blivit mer fragmenterad. Det är lätt att bli hemmablind och tro att alla förstår vad det innebär att bygga ett powerhouse inom Hyper-Casual och hur det arbetet ser ut, men så är naturligtvis inte fallet. Vi har därför beslutat att vi, utöver vår ”vanliga” börsrelaterade kommunikation, även ska bygga en serie av innehållsrelaterad kommunikation kopplad till Hyper-Casual-genren och hur vi internt inom teamen arbetar med detta, fortsättning följer.

Historiskt har vi haft som vision att förvärva andra, liknande företag som oss själva, för att gemensamt dra nytta av varandras synergier för fortsatt tillväxt. Framtida förvärv är inte otänkbart, dock fokuserar vi nu i första hand på att skapa ett Powerhouse för Hyper-Casual mobilspel, där basen och nyckeln för att lyckas är vårt team av erfarna medarbetare. 

Vi ska fortsatt optimera vårt dagliga arbetssätt samtidigt som vi bygger ett större team som utvecklar och testar fler spel, med syfte att lansera fler årliga spelsläpp. Vi står redo att lägga i nästa växel och med den kompetens vi besitter kommer vi fortsätta växa och skapa nya globala hits inom en snar framtid.

Arvid Klingström,
VD Safe Lane Gaming

Operationell uppdatering