Minskad omsättning i tredje kvartalet, men ser en ökad fart i utvecklingen av egna spel framåt

Financial Report 2022-11-09 08:25:00

Publiceringsdatum: Stockholm, 9 november 2022

Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapport 3 från Safe Lane Gaming. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan https://safelanegaming.com/for-investors/ och som bifogad fil. 

Finansiell översikt

Q3 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 10,8 MSEK (17,3 MSEK), en minskning om 38%
  • EBITDA uppgick till 4,2 MSEK (11,7 MSEK), en minskning om 64%

Q1-Q3 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 36,8 MSEK (34,5 MSEK), en ökning om 6%
  • EBITDA uppgick till 14,6 MSEK (18,1 MSEK), en minskning om 19%
  • Justerat EBITDA uppgick till 15,6 MSEK ( 18,1 MSEK), en minskning om 14%

Koncernen (MSEK)

Q3 2022

Q3 2021

Q1-Q3 2022

Q1-Q3 2021

Helår 2021

Totala intäkter

10,8

17,3

36,8

34,5

57,0

EBITDA

4,2

11,7

14,6

18,1

33,2

Avskrivningar goodwill

−10,8

−10,8

−32,4

−21,9

−38,1

Resultat efter finansiella poster

−10,0

−7,4

−41,9

−24,4

−33,9

Balansomslutning

186,5

272,7

186,5

272,7

268,5

Soliditet (%)

22,7%

3,2%

22,7%

3,2%

−3,1%

Resultat per aktie (SEK)

0,00

0,00

−0,02

−0,01

−0,02

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget (MSEK)

Q3 2022

Q3 2021

Q1-Q3 2022

Q1-Q3 2021

Helår 2021

Totala intäkter

0,4

0,8

1,5

2,1

2,8

EBITDA

−1,7

−0,4

−5,2

−1,6

−2,5

Resultat efter finansiella poster

−1,9

−6,5

−25,6

−18,4

−3,1

Balansomslutning

347,8

415,6

347,8

415,6

441,5

Soliditet (%)

52,0%

39,3%

52,0%

39,3%

40,3%

Resultat per aktie (SEK)

0,00

0,00

−0,01

−0,01

0,00

Vd ord

Efter att den 1 september tillträtt som VD för Safe Lane Gaming så skriver jag nu mitt första VD ord. Jag har arbetat med spel i över 15 år, de senaste åren har varit på större bolag som King och Paradox. Det är otroligt inspirerande att få arbeta i spelbranschen. En bransch som växer och utvecklas kontinuerligt. Här på Safe Lane Gaming imponeras jag av all den erfarenhet och kompetens som jag har omkring mig varje dag. Jag ser fram emot allt spännande som ligger framför oss.

Vårt tredje kvartal innehåller mycket aktivitet inom organisationen med fokus på bolagets riktning framåt. Vi når inte upp till samma siffror som i jämförande kvartal 2021 på grund av uteblivna spellanseringar senaste tiden. Tredje kvartalet 2021 innehöll spelsläpp av Castle Raid! och under detta kvartal har inte våra prototyper nått upp till våra spellanseringskrav, vilket är den primära orsaken till lägre omsättning. Vi har en spelportfölj där våra befintliga mobilspel skapar en grund för oss att bygga från och trots uteblivna spelsläpp kan vi redovisa stabila intäkter mellan årets intilliggande kvartal.

Vi ska släppa nya spel. För att skapa bättre förutsättningar för det har vi börjat skala upp verksamheten under kvartalet. Vi har utökat teamet i Stockholm med en till spelutvecklare samt att Philip Arfwedson började som CFO. Vår uttalade ambition om att bygga vidare på egenutveckling av Hyper Casual mobilspel inspirerar till hög aktivitet på kontoret och det är full fart inom vår utveckling av nya spel. Positiva resultat av att vi blir fler syns tydligt genom att vi just nu har flera spelprojekt igång parallellt vilket tidigare inte varit möjligt.

Under kvartalet har vi gått ut med att vi avser minska våra skulder avsevärt. Det är en viktig pusselbit då vi ser möjligheter framåt för oss som bolag att växa. Med befintliga kassaflöden och minskad skuld skapar vi bättre förutsättningar för vidare tillväxt. Beslutet för minskning av skulder ligger för behandling på kommande extra stämma som sker den 11 november.

Vårt mål är att bli ett globalt erkänt Powerhouse inom Hyper Casual. Vi har en väletablerad process kring hur vi jobbar med spelutveckling dvs hur spelets resa från ide till ett framgångsrikt spelsläpp ser ut. Denna process är något som jag själv fascineras över dagligen och det är något som jag ser att vi kommer återkomma till framöver.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 08:25 CET.

Safe Lane Gaming - Delårsrapport 3 2022