Marknadsmeddelande 27/17 – Information om nyemission i Challenger Mobile AB

Regulatory 2017-02-10 09:54:11

Sista dag för handel i bolagets aktie (CHAL B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 15 februari 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 februari 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till priset 0,22 SEK per B-aktie. (1:2 á 0,22 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget från den 21 februari 2017 till och med den 7 mars 2017.

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från den 21 februari 2017 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstid: 21 februari 2017  till den 9 mars 2017.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: CHAL TR B
ISIN-kod: SE0009607229
Orderboks-ID: 132773
Första handelsdag: 21 februari 2017
Sista handelsdag: 7 mars
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Trick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CHAL BTA B
ISIN-kod: SE0009607237
Orderboks-ID: 132774
Handelsperiod: Den 21 februari 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Trick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 10 februari 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

Se marknadsmeddelande

See Market Notice