Marknadsmeddelande 101/17 – Sista dag för handel med BTA i Challenger Mobile AB

Regulatory 2017-04-24 16:39:00

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (CHAL BTA B), är den 27 april 2017  

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CHAL BTA B
ISIN-kod: SE0009607237
Orderboks-ID: 132774
Sista handelsdag: 27 april 2017

Stockholm den 24 april, 2017 

AktieTorget
08-511 68 000

info@aktietorget.se 

Läs som pdf

See market notice