(Korrigerad rapport) Delårsrapport 3 2021

Financial Report 2021-11-17 22:31:09

Koncernens kassaflödesanalys uppdaterat avseende perioden Q3 2020 samt Q1-Q3 2020 se sida 21 se bilaga.

SLG - Delårsrapport 3-17nov