Kommuniké från extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB 2023-03-28

Regulatory 2023-03-28 14:50:16

Safe Lane Gaming AB (publ) höll idag den 28 mars 2023 extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av aktier respektive teckningsoptioner samt övriga sammanhängande förslag.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

  • minskning av aktiekapital till 73 586 231 kr från 142 404 231 kr, minskning pga täckning av förlust utan indragning av aktier och därmed ändra gränserna för aktiekapital till att vara: lägst 73 586 231 kr och högst 294 344 924 kr. Ändra gränserna för antal aktier av till att vara lägst 6 992 771 330 (nuvarande) st till högst 27 971 085 320 st.
     
  • riktad nyemission om 287 619 048 aktier av serie-B till kursen 0,0105 kr per aktie, där varje tecknad aktie ger rätt till 5 (fem) optioner. Optioner ger rätt till 1 (en) aktier av serie B till samma kurs, dvs 0,0105 kr . Teckning av optioner ska ske perioden 17 – 31 aug 2023. Vid full teckning sker en utspädning av 19,8 %.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

SLG kommuniké från extra bolagsstämma 2023-03-28