Kommuniké från extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB 2021-01-11

Regulatory 2021-01-11 15:39:59

Idag höll Safe Lane Gaming AB extra bolagsstämma där det enhälligt beslutades om följande:
 
– Beslut om bemyndigande enligt förslag
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, oavsett aktieslag, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i bolaget, motsvarande högst vad bolagsordningens gränser vad gäller kapital och aktier tillåter, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
 

Release