Kommuniké från årsstämma 2017

Regulatory 2017-05-30 15:27:35

Årsstämma i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”) har avhållits tisdagen den 30 maj 2017. Nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades.

Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt förslaget, vilket innebär att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Stämman gav styrelse och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 4 ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:

Mats Boquist – Omval

Johan Meijer – Omval

Tomas Ringström – Omval

Håkan Tezcanli – Nyval

Håkan Tezcanli, 50 år, har mångårig erfarenhet av sälj och marknad inom telekom med flera internationella positioner på Ericsson bl.a.. Håkan driver idag ett aktivt konsultbolag inom telekom samt ett bolag inom dryckesimport.

Till revisor valde stämman revisionsbolaget Baker Tilly Östra Värmland AB med auktoriserade revisorn Gunnel Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor.

Stämman beslutade att Styrelsens arvode fastställs till 100 000 kr per år för ordföranden, 50 000 kr per år för externa styrelseledamöter, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt förslaget i kallelsen.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets och aktietorgets hemsidor.

Stockholm i maj 2017
Styrelsen

För frågor kring Challenger Mobile AB (publ) kontakta:

Johan Meijer, VD

E-post: johan.meijer@challengermobile.com

 

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Se pressmeddelande som pdf.