Ingen insiderinformation bakom kursuppgång

Press release 2020-08-25 10:03:54

Challenger Mobile AB (publ) vill med anledning av de senaste dagarnas mycket aktiva handel informera om att bolaget, utöver den information som publicerades 15 juli 2020, inte har kännedom om ej offentliggjord kurspåverkande information som skulle kunna ligga till grund för den plötsliga kursuppgången.

Challenger har uppmärksammat en ökad omsättning i bolagets aktie med kursökning. Bolaget har inte kännedom om nyheter eller ej tidigare publicerad information som skulle kunna påverka bolagets värde kraftigt och förklara de senaste dagarnas kursutveckling. Vi arbetar fortsatt med förhandlingen kring förvärvet av gaming bolaget enligt plan och hoppas kunna publicera mer nyheter inom kort. Vi arbetar fortsatt med förhandlingen kring förvärvet av gaming bolaget enligt plan men i dagsläget finns inga väsentliga nyheter att rapportera.

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

 

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 

Som PDF.