Har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av gaming bolag

Regulatory 2020-07-15 19:26:48

Avsikten är att genomföra ett omvänt förvärv med ett svenskt företag inom mobilspel (“Gaming Bolaget”). Förvärvet förhandlas till ett nominellt värde om 180 MSEK.

Gaming Bolaget

Bolaget som skall förvärvas utvecklar mobilspel för plattformarna iOS, Android samt Amazon. Bolaget har idag en omsättning på 30MSEK per år samt vinst på över 12MSEK. Spelen är inom sektorn “Monster catching” MMORPG (Massive multiplayer online role-playing game). Spelen har över 40M nedladdningar samt rankad 1 inom sin genre på flera stora mobilmarknaden runt om i världen. Bolagets största marknader är US, Brasilien, Tyskland, Ryssland samt Frankrike. Spelen är byggda på en egen plattform vilket ger möjligheter till framtida utveckling och expansion.

Den föreslagna transaktionen

Idag den 15 juli 2020 tecknade Challenger Mobile AB ("Challenger") en avsiktsförklaring enligt vilken Säljaren ska överlåta 100 % av aktierna i Gaming Bolaget, tillsammans med alla tillgångar relaterade till spelet, till Challenger mot betalning om nominellt 180 MSEK. Slutförandet av Transaktionen är föremål för ett antal villkor, inklusive ingåendet av bindande avtal samt bolagsstämma i Challenger Mobile.
Följande är kortfattad information om transaktionen:

  • Transaktionen kräver att ett aktieöverlåtelseavtal ingås och att detta godkänns av Challengers bolagsstämma;
  • Betalningen skall ske i 3 delar:
    • ca 20% genom kontant betalning;
    • ca 40% genom säljarrevers; 
    • ca 40% genom aktier till en kurs om 0,06 SEK/aktie.
  • Parterna har som mål att transaktionen ska slutföras innan 31 augusti 2020.

Efter slutförandet av Transaktionen kommer Gaming Bolaget att vara ett 100% ägt dotterbolag till Challenger. Därmed kommer Challengers verksamhet vara att utveckla och erbjuda marknadsledande mobilspel. Bolaget kommer även framöver att jobba med mer M&A för att växa organiskt samt genom förvärv. Bolaget har för avsikt att vara lönsamt under tillväxt.

Challengers befintliga verksamhet

Samtidigt med slutförandet av det omvända förvärvet kommer tillgångarna/verksamheten/anställda i Challengers befintliga verksamhet att flyttas till Challengers dotterbolag Challenger Mobile Technology AB ("CMT"). Styrelsen ämnar erbjuda existerande ägare i Challenger att köpa aktier i CMT till ett rabatterat pris.

Noteringen på Spotlight Stock Market

Som ett resultat av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Challenger på Spotlight Stock Market, där Spotlight först måste godkänna Challengers nya verksamhet (efter förvärvet) för fortsatt notering.

/Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Meijer, VD Challenger Mobile AB

Mobil: +46 (0)736-207 520

e-post: johan.meijer@challengermobile.com

 

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020.
 

Som PDF.