Gamingbolagets VD presenterar verksamheten

Press release 2020-09-08 15:23:55

Challenger Mobile AB (publ) tecknade 7 september 2020 avtal om ett omvänt förvärv med bolaget bakom mobilspelet Battlecamp. Nedan följer en presentation från bolagets verkställande direktör Jesper Nord. Se även bilagd presentation.

“Jag ser fram emot att ta över Challenger Mobile AB som avser att byta namn till Safe Lane Gaming AB (SLG). Mer information om mig, teamet, vision, strukturen för SLG och Battlecamp AB finns i bilaga.

Vi ser Spotlight som en ypperlig marknadsplats i Sverige för tillväxtbolag och valde att gå hit för att fortsätta utveckla verksamheten och driva bolaget framåt. Teamet som tar över har erfarenhet av noteringar, omnoteringar och förvärv inom noterad miljö, med goda resultat. Mer information om team, struktur, vision och Battlecamp AB i bilaga.

Vi ser kapitalstrukturen som en stor del och kommer att jobba aktivt med att förbättra den, för att tillföra värde för alla våra aktieägare. Personligen ser jag aktieägarna som en stark kraft för att bolaget ska utvecklas i rätt riktning för likaväl mindre som större ägare. Jag öppnar redan nu dörren för kontakt även om jag formellt inte tillträtt än.

Bolaget (SLG) har som mål att bli ett av Sveriges ledande gamingbolag genom att växa organiskt samt genom förvärv. Jag har tidigare erfarenhet av denna strategi och verksamhetskaraktär, även erfarenhet kring utveckling av mobilappar och gamingföretag.

I dagsläget har jag positionen som VD i bolaget Battlecamp AB, där det populära mobilspelet Battlecamp skall drivas och utvecklas. Det förvärvade bolaget har idag som tidigare kommunicerats en omsättning på 30 msek per år samt en vinst på 12 msek. Med ledningsgrupp i Sverige och ett utvecklingsteam i USA kommer BattleCamp AB kunna växa separat och låta SafeLane Gaming växa i den nya koncernen med mobilspel i kategorierna MMORPG, MOBA, Strategi etc.

Mer information kring fortsatt arbete och strategi kommer att kommuniceras kontinuerligt.

Med vänlig hälsning,

Jesper Nord

jesper@safelanegaming.com”

Bifogat finnes en PDF med presentation av Safe Lane Gaming och teamet bakom.

Stockholm i september 2020

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

För ytterligare information kontakta:

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 

Nyhet som PDF.

Safe Lane Gaming publik 8sept