Förtydligande avseende Spotlights marknadsmeddelanden

Press release 2020-09-08 10:12:30

Challenger Mobile AB (publ) publicerade tecknandet av en avsiktsförklaring 15 juli 2020 där övergripande villkor presenterades. Där framgick även att bolaget skulle bli föremål för en ny noteringsprövning i det fall förvärvet går igenom. Spotlight Stock Market publicerade ett marknadsmeddelande 16 juli 2020 om att aktien i Challenger Mobile placeras på observationslistan, som en följd av tecknad avsiktsförklaring, vilket är normalt förfarande och förväntat vid eventuella verksamhetsförändringar av detta slag.

7 september 2020 publicerar Challenger att avtal om att förvärv är tecknat varpå Spotlight Stock Market går ut med marknadsmeddelande, “på sedvanligt sätt, beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning”. Förvärvet av Battlecamp AB är fortfarande villkorad godkännande av en kommande stämma och bolaget är föremål för en ny noteringsprövning först efter att stämmans godkännande.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

För ytterligare information kontakta:
Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

 

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Läs som PDF.