Fortsatt fokus på Hybrid Casual under 2024 och Race This genererar positivt resultat i december

Regulatory 2024-01-15 10:30:00

Safe Lane Gaming förtydligar inriktningen på Hybrid Casual under starten på 2024. 

“Vi har lyckats ta Race This till att det under december genererar positiva intäkter för oss. Det är små summor än så länge, men vi bevisar vår kapacitet att utveckla spel som tar sig till lönsamhet vilket är grundförutsättningen för att kunna växa verksamheten vidare”, säger Arvid Klingström, VD på Safe Lane Gaming.

Under 2023 skedde förändringar på marknaden och Safe Lane Gaming har gått från att utveckla Hyper Casual till Hybrid Casual spel.

Den största skillnaden är att Hybrid Casual fokuserar på mer djup i spelet jämfört med Hyper Casual. Hybrid Casual spel skapar bättre möjligheter för återkommande köp i spelet. Köp tillsammans med annonser skapar bra förutsättningar till högre intäkter över tid.

“Vi har utvecklat, lanserat och vidareutvecklat spel med både köp- och annonsintäkter i. Det är en del av vårt DNA och jag tycker vi är bra positionerade på marknaden inför ett Hybrid Casual fokus, konstaterar Arvid Klingström.

Safe Lane Gaming ser att ett resultat av bolagets fokus 2024 är troligtvis färre tester av spelprototyper då Hybrid Casual spel generellt tar längre tid att utvärdera under testfas och soft launch.

Fortsatt fokus på Hybrid Casual under 2024 och Race This genererar positivt resultat i december