Förslag till styrelseledamöter och revisor

Press release 2020-09-14 14:11:59

Inför extra bolagsstämma i Challenger Mobile AB (publ) den 7 oktober föreslås följande ledamöter till ny styrelse i bolaget som efter stämman byter namn till Safe Lane Gaming AB. Aktieägare representerande mer än 50 % av antalet aktier och röster stödjer förslaget.

 

Ledamot ( ordförande )

Luca Di Stefano född 1978.

Investerare och grundare av ett flertal företag inom IT, tech och media.

VD på Brandson AB, VD The Farm Interactive AB.

Styrelseordförande i Nixon Nixon AB.Styrelseledamot i Storage 365 AB (publ), Gavald Holdings AB, LeaseOnline AB, Zoomability Int AB (publ), GOGO Lead Tech AB (publ), och Brandson AB.

 

Ledamot

Fredrik Petersson född 1971.

Styrelseordförande i Torrahf Invest AB och styrelseledamot i Tingent AB samt Orgo Tech AB.

Tidigare erfarenhet: Head of Product development på NetEnt, Interim IT Manager på ApoEx, rådgivare till NOX Consulting AB, konsult hos Länsförsäkringar.

BSc Statsvetenskap, Uppsala University.

 

Ledamot

Mike Nott född 1978.

COO på Ayima Group AB.

Tidigare erfarenhet: Head of Search Marketing på PartyGaming Plc, Search Marketing Manager på NetBooster, SEO Manager på XM London.

BA in Financial Economics from Kingston University.

 

Ledamot

Jesper Nord född 1986.

Tidigare erfarenhet: VD på Game Chest Group AB, Senior Interaction Designer på HiQ, Senior User Experience Designer på Stendahls.

BSc in Industrial Design from Lund University.

 

Ledamot

Magnus Ottosson född 1982.

Tidigare erfarenhet: Technical Lead på Stendahis, Head of Development Mobile på Collector Bank.

MSc in IT, University of Göteborg.

 

Till revisionsbolag föreslås Parsells Revisionsbyrå AB, med auktoriserad revisor Jan Hamberg som huvudansvarig.

 

Stockholm i september 2020

Styrelsen
 

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com
 

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 

Läs som PDF.