Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Regulatory 2022-01-27 16:57:57

Bolagsverket har idag registrerat Safe Lane Gaming ABs (“SLG”) företrädesemission av units som beslutades på bolagsstämma den 2021-10-04 samt de två riktade emissionerna av teckningsoptioner (TO1 respektive TO2) som beslutades på samma bolagsstämma. Totalt emitterades 732 260 430 B-aktier,  292 452 086 teckningsoptioner av serie TO1 och 346 452 086 teckningsoptioner av serie TO2. 

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i SLG till 0 A-aktier och 2 684 954 931 B-aktier av Serie B. SLG:s aktiekapital uppgår till 142 350 403,151418 kronor.

Release