Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Regulatory 2017-04-24 16:26:03

Under mars genomförde Challenger Mobile AB (publ) en företrädesemission som tillförde bolaget 11,2 MSEK. Nyemissionen  är nu registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget nyemitterade 53 662 524 aktier och tillfördes 11,8 MSEK före emissions- och garantikostnader (ca. 600 KSEK). Det totalt antal aktier efter företrädesemissionen är 160 987 572 st (varav 300 000 serie A, resterande serie B). Nyemissionen innebar ett kapitaltillskott på 11,2 MSEK, varav aktiekapitalet stärktes med 2 845 069 SEK till totalt 8 535 208 SEK.

De nya aktierna registrerades den 21 april 2017 hos Bolagsverket. Det innebär att handeln i BTA kommer att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. Datum för omvandlingen:

  • Sista dag för handel med BTA är 27 april 2017

  • Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2 maj 2017

  • De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå 4 maj 2017

För frågor kring nyemissionen kontakta emissionsinstitutet:

Eminova Fondkommission AB

Hemsida: www.eminova.se

E-post: info@eminova.se

Tel: 08-684 211 00

För frågor kring Challenger Mobile AB (publ) kontakta:

Johan Meijer, VD

Mobil: 0736-207 520

E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.com

Se pressmeddelande som PDF.