Flyttar tidigare verksamhet till dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB

Regulatory 2020-08-31 12:32:17

Challenger Mobile AB (publ) har idag beslutat att flytta samtlig verksamhet till det helägda dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB.

Challengers styrelse har idag beslutat om att flytta samtlig verksamhet till det helägda dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (“CMT”), som ett led i det pågående omvända förvärvet i enighet med tidigare publicering kring avsiktsförklaringen. Redan sedan tidigare är all verksamhet med Challengers tekniska plattform förlagd i dotterbolaget. Nu flyttas även övriga delar för sälj, marknad och administration för att samla all verksamhet i dotterbolaget.

Verksamheten flyttas för att möjliggöra en utförsäljning av aktierna i CMT till existerande aktieägare. Förslag och erbjudande om en utförsäljning tas beslut om av en framtida stämma.

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 

Läs som PDF.