Delårsrapport januari-juni 2018

Financial Report 2018-08-22 09:08:07

Stockholm den 22 augusti 2018

Koncernens finansiella översikt

För perioden april-juni 2018

  • Nettoomsättning: 413 tkr (43 tkr)

  • Resultat efter skatt: -226 tkr (-474 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,1 öre/aktie

För perioden januari-juni 2018

  • Nettoomsättning: 506 tkr (128 tkr)

  • Resultat efter skatt: -681 tkr (-1 160 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,4 öre/aktie

Ökningen i omsättning består av intäkter från lanserade tjänster i Oman samt från justeringar och tillägg till dessa tjänster. Antalet kopplade samtalsminuter är fortfarande mycket låga avvaktande aktiv marknadsföring från operatörerna. Våra partner avser slutföra vissa tekniska justeringar innan tjänsterna marknadsförs mer aktivt.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • I april deltog och ställde bolaget ut på MVNO World Congress, det största eventet inriktat på virtuella mobiloperatörer och dess globala utveckling i världen. Syftet var att sprida kunskap om bolagets tjänster och hitta nya potentiella partners.

  • Den 30e maj höll bolaget årsstämma i Kista. Kommuniké från stämman publicerades samma dag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inlett en försäljningssatsning riktad mot Latinamerikanska operatörer och bolag. Marknaden är under kraftig utveckling där vi tror Challengers erbjudande kan ha stor nytta och betydelse.

VD kommentar

Andra kvartalet visar på kraftigt ökade intäkter hänförliga till affären i Oman. Lanserade tjänster med tre mobiloperatörer som löpande genererar samtalstrafik tillsammans med betydande tillägg och justeringar hänförs intäkterna till.

Året började med lansering av Omantels egna app Omantel Talk to Home. Tillsammans med de tidigare två apparna kan Challengers appar nu nå alla Omantels slutkunder. Tjänsterna anses fortfarande vara i lanseringfas tills de tillägg och justeringar som beställts är utförda. Vi utför nu tester av de implementerade ändringar tillsammans med våra parter. Med finslipad paketering och aktiv marknadsföring bedömer vi potentialen som stor för de lanserade tjänsterna.

Marknadsmässigt fokus på operatörer fokuserade på migrerande arbetskraft och utlandsfödda med stora behov av kommunikation till utlandet. Arbetet fortgår genom partners och direkt marknadsföring mot intressanta aktörer på intressanta marknader. Vi utvärderar och deltar löpande i intressanta forum för att visa upp våra tjänster och hitta fler potentiella partners.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Läs hela rapporten.