Delårsrapport 1 – 2021

Financial Report 2021-05-18 10:20:38

Stockholm 18 Maj 2021

Koncernen* MSEK

Q1 2021 Helår 2020 Profroma** Q1 2021
Totala intäkter 5,3 5,9 13,3
EBITDA 1,4 2,1 6,9
Resultat efter finansiella poster -3,9 -10,7 −9,3
Balansomslutning 39,8 45,3 276,5
Soliditet (%) -181,8% -167,2% 7,80%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 -0,01 0,00
Moderföretaget (MSEK) Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter 0,7 0,1 1,1
EBITDA -0,4 -0,3 -0,8
Resultat efter finansiella poster -3,9 −0,3 −14,1
Balansomslutning 188,1 10,4 194,1
Soliditet (%) 41,1% 73,7% 38,1%
Resultat per aktie (sek) 0,00 0,00 -0,01

* Koncernen har inga jämförelsetal då koncernförhållandet uppstod 2020-10-07 
** Se bifogad Delårsrapport kvartal 1 – 2021 – sid. 7 för beskrivning av proformaredovisning

VD har ordet

Inledningen av 2021 har varit väldigt intensiv och vi har skapat mycket. Jag ska nu försöka sammanfatta vad som skett, håll till godo. Vi har refinansierat bolaget, förvärvat Death Dungeon (1 mars) och Raketspel (15 april), startat upp optimering av marknadsföring (SLG Operation) och inlett ett stort antal aktiviteter för att utveckla koncernen.

Bolagets mål är att omsättningen kvartal för kvartal ska öka och att justerat EBITDA för 2021 ska överstiga 45-55 MSEK. Utav detta ska Raketspel stå för ca 35 MSEK och med målet att varje år testa 20 spelprototyper med avsikt att lansera minst 2 nya spel per år. Vid en lyckad lansering i Raketspel kan målet behövas skrivas upp. Själva utvecklingen av spelen är kostnadseffektivt och kommer inte kräva extra finansiering. Det positiva kassaflödet från rörelsen kommer vi investera i nya förvärv och i plattformar för att över tid skapa aktieägarvärde.

Strategi och Mål 2023
Under 2021 och 2022 kommer vi fortsätta förvärva spel och bolag för att bredda vår portfölj med målet att omsätta över 200 msek under 2023. Det skall göras genom både mindre och större förvärv. Strategin är fortsatt att vi ska utveckla och förvalta dessa förvärv och integrera dessa i den nuvarande koncernen. Vi har idag över 22 medarbetare världen över och fortsätter att bygga vår organisation och förbereder oss på ytterligare tillväxt.
Vi har flera personer i bolaget som arbetar aktivt med att hitta fler förvärv. Stort fokus ligger också på att avsluta de pågående Due Diligence processerna med Sticky Games och Fan of Guns.

Ovan nämnda mål skall uppnås med hjälp av bland annat nya spelsläpp i Raketspel och fortsatt utveckling av befintliga spel samt återpublicering och ny marknadsföringsstrategi av tidigare spel utvecklade av Raketspel.

Utveckling och fortsatt tillväxt i Battlecamp AB, där vi bland annat arbetat med att återskapa interesseret från den tidigare stora spelarbasen spelet har och skapat nytt engagement och liv i forum och sociala medier kring spelet genom aktiv deltagande och förnya våra populära event.

Battlecamp AB under kvartal 1
Safe Lane Gamings (SLG) dotterbolag Battlecamp AB var högsta prioritet i början av årets första kvartal. Vi började året med att skriva på ett partneravtal med det Sydkoreanska spelföretaget Ioi, för att tillsammans arbeta vidare med Battle Camp. Partneravtalet har föranlett ett radikalt ökat kontaktnät, inom den Koreanska spelmarknaden, vilket har lett till fler samarbeten och utvecklingsmöjligheter. Asien är i stort en intressant marknad för SLG och vi hittade en passande partner tidigt. I dagsläget arbetar vi med ett team på 6 personer, men det finns möjligheter att den siffran kommer att öka under året. Det var också under det första kvartalet som den slutgiltiga överföringen av kunskap, produkter och gemensam utveckling framgångsrikt genomfördes med de tidigare ägare i USA. I och med detta har vi nu ett mer kostnadseffektivt team framåt i Battlecamp AB.

Förvärv i kvartal 1
Den första mars tillträdde SLG spelet Death Dungeon av Victory Games i Sydkorea. Förvärvet av spelet visade tidigt på en ökning av MAU på över 25%, jämfört med tidigare månad. SLG Operations arbetar försiktigt och strategiskt med performance marketing och kommer under Q2 och Q3 öka dels annonsering i sociala medier och andra kampanjmetoder globalt. Ett viktigt steg för att nå målet för hela året är lanseringen av Death Dungeon på iOS.

Synnergier inom koncernen
I den nya organisationen kring dotterbolaget Battlecamp AB har vi utökat koncernen med en Game Designer, Support Lead, Community Manager och en Technical Artist. Det handlar dels om duktiga individer med flerårig erfarenhet av spelet, men även nya förmågor som tillför nytänkande och driv till utvecklingen av alla våra spel i koncernen. Det arbetet ger möjlighet att framåt arbeta mer kostnadseffektivt mellan alla våra bolag och på så sätt skapa synergier.

I februari inledde vi ett samarbete med den Göteborgsbaserade marknadsföringsbyrån Republiken. Det här blev det frö, som till slut skapade SLG Operations, där konsulter från byrån tillsammans med medarbetare från Battlecamp AB, SLG och Raketspel arbetar tillsammans för att optimera annonsering och marknadsföringsarbete på en global nivå för alla våra titlar löpande. 

Vi listas på NGM
En annan stor händelse för SLG under årets första månader, var att vi valde att gå från Spotlight Stock Market till Nordic Growth Market SME (NGM). Första dagen för handel på NGM var den 18 februari. Den största anledningen att byta handelsplats är den framtida möjligheten till att kunna parallellnotera bolaget även i Tyskland. NGM är en av de ledande börserna i norden och ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group. Vi på SLG ser stora möjligheter att få ta dela av NGMs stora erfarenheter och är en dedikerad partner för tillväxtbolag. Notera att vi idag är placerade på OBS listan pga de stora förändringar i bolagets verksamhet i och med bildande av Safe Lane Gaming från tidigare Challenger Mobile i oktober 2020. Vi arbetar nära NGM för att hamna på ordinarie lista.

Året har börjat i full gas och vi har lagt en stabil grund för att kunna fortsätta tillväxten. Vi har knutit till oss medarbetare och partners för att bolaget ska kunna växa i den takt vi har planerat. Jag ser fram emot hela 2021 och vidare!

Delårsrapport kvartal 1 - 2021