Challenger mobile u.n.ä Safe Lane Gaming ingår icke-exklusivt LOI gällande förvärv av spelet Idle War Camp

Press release 2020-10-22 13:15:44

Bolaget har idag tecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Idle War Camp från studion Sloth studios i Kanada. Avsikten är att genomföra en due diligence process och därefter gå till ett avtal. Förvärvet förhandlas till ett nominellt värde om maximalt 70 000 USD.

Idle War Camp:
Spelet som skall förvärvas är inom Casual Games segmentet. Det har idag intäkter på ca 20 000 USD per år. Spelet har över 6.3K DAU (Daily Active Users) sett till de senaste 28 dagarna.

Den föreslagna transaktionen är att betalning skall ske i två delar:
1. 30 000 USD kontant betalning vid affär
2. Earnout upp till 40 000 USD kontant efter 6 månader

Earnouten är baserad på EBIT nivå under perioden.

Bolaget har som avsikt genomföra affären senast Q1 2021 ur egen kassa.

 //

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com

www.safelanegaming.com

Challenger mobile u.n.ä Safe Lane Gaming AB (SLG)
Bolagets Affärside är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för bolaget bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.
 

Release