Castle Raid! vidareutvecklas genom fördjupat partnerskap med Voodoo

Regulatory 2022-09-02 10:40:22

Safe Lane Gaming AB (publ) (“SLG”) har idag, genom dotterbolaget Raketspel AB (“Raketspel”), tecknat avtal om ett fördjupat samarbete med en av världens största mobilspelsförläggare, Voodoo SAS (“Voodoo”). Genom samarbetet ska Voodoo, med deras egna mobilspelsutvecklare, vidareutveckla Raketspels mobilspel Castle Raid!. Det fördjupade samarbetet består av en bibehållen intäktsfördelning som det tidigare samarbetet. När Voodoo uppnått, en på förhand förutbestämd intäkt på månadsbasis, justeras intäktsfördelningen till Voodoos fördel.

Som tidigare kommunicerats är Voodoo en viktig samarbetspartner till SLG. Samarbetet har fram tills idag byggt på att:

  1. SLG testar nyutvecklade Hyper-Casual-spel genom Voodoos publiceringskanaler i syfte att tillsammans samla data för att analysera om spelet har potential för att lanseras brett globalt.
  2. Voodoo har varit eller är ansvarig förläggare av spel när de marknadsförs på den globala marknaden.

Detta har lett till ett nära samarbete där Voodoo fått god insyn i potentialen av de spel de är/varit ansvarig förläggare för, däribland Castle Raid!. Voodoos huvudaffär är att agera förläggare av speltitlar mot den globala marknaden men de utvecklar också egna spel genom ett flertal helägda spelstudios. 

Voodoo som är förläggare av SLGs speltitel Castle Raid! Ser en stor potential i att vidareutveckla spelet och ta det från Hyper-Casual-genren till ett mer renodlat Casual-spel. Parterna har genom det nya, fördjupade samarbetsavtalet, enats om att Voodoo kommer tillsätta specifikt utvalda egna utvecklings- och marknadsföringsresurser i syfte att ta spelet till nästa nivå. Vidare kommer Voodoo ansvara för samtliga kostnader förenade med nyutvecklingen och marknadsföringen av spelet men där parterna enats om att tidigare avtalad intäktsfördelning kvarstår upp till en viss nivå för att sedan viktas över till fördel för Voodoo. För SLG innebär det nya avtalet en möjlighet till förlängd livslängd av spelet och en god möjlighet till ökade intäkter utan ytterligare kostnader. Då avtalet bygger på sk intäktsfördelning framöver, har bolaget i dagsläget svårt att bedöma värdet av det utökade avtalet, men kommer uppdatera marknaden med ny information så snart den nya uppgraderade versionen lanserats och inkommit med tillförlitlig data. 

  • Att göra om ett spel från Hyper-Casual till Casual kräver stora resurser. Därav är vi glada över att Voodoo ser en så pass stor potential i spelet att de nu väljer att göra denna omfattande satsning, utan att vi behöver bära några egna resurser eller kostnader. Vi kommer fortsätta vara med och konsultera i projektet men genom att de tar hand om hela utvecklingsdelen får vi möjlighet att frigöra tid till utveckling av nya potentiella speltitlar. Vi har mycket i vår pipeline vilket gör att vi är väldigt nöjda med detta upplägg, säger Arvid Klingström, VD på Safe Lane Gaming.
     
  • Vi är glada över att börja ett nytt kapitel i Voodoos långvariga partnerskap med Raketspel. Med deras spel Castle Raid!, som redan var en stor Hyper-Casual-framgång, kommer Voodoo att arbeta hårt under de kommande åren för att utveckla det till en Hybrid-Casual-succé. Detta innebär att Castle Raid!-spelare snart kommer att njuta av nytt innehåll som erbjuder mer strategiskt djup, en känsla av långsiktighet och ägande av spelet, såväl som sociala och konkurrenskraftiga interaktioner med spelare runt om i världen. För att uppnå detta dedikerar Voodoo ett internt expertteam med veterantalanger från King, Rovio, Socialpoint, Gameloft och Playtika med erfarenhet av djupare Casual och Midcore-mobiltitlar, säger Corentin Selz, Publishing Manager på Voodoo.

Not: Skillnaden mellan Hyper-Casual och Casual utgår från enkelheten att spela, grafik och mekanik. Spel inom Casual-genren är ofta mer utvecklade med speldjup och funktioner som driver spelarna att engagera sig mer över tid.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-02 10:40 CET.

Castle Raid! vidareutvecklas genom fördjupat partnerskap med Voodoo