Bokslutskommuniké 2020

Financial Report 2021-02-24 08:40:00

Stockholm 24 februari 2021

Safe Lane gaming presenterar Bokslutkummuniké för 2020, här följer VD ordet och fullständig rapport finns bilagd.

VD har ordet
Kära aktieägare!

Äntligen är det nu min tur att summera en händelserik höst. Den 10:e oktober skapades spelkoncernen Safe Lane Gaming AB (SLG). Vi har sedan 10:e oktober gjort ytterligare två förvärv och äger idag tre speltitlar. I dag taktar speltillgångarna över 30 MSEK på årsbasis med operativt resultat på över 17,5 MSEK.

Finansiellt har bolaget och spelen utvecklats och levererat som planerat och nu är målet att öka det under de kommande 12-36 månader. Under fjärde kvartalet omsatte SLG 4,6 MSEK med ett EBITDA resultat om 1,5 MSEK. Ett resultat som är starkt med tanke på de extra kostnader som tillkommit under kvartalet avseende omlistning etc. vi ser det såklart som en bra grund att utgå från.

Perioden har varit händelserikt och samtidigt som vi förvärvat speltillgångar har vi också utvecklat organisationen. Det har gjorts genom nya partnerskap som krävs för att utveckla tillgångarna, öka antal nedladdningar och intäkter framåt. Nu när Safe Lane Gamings står på en stabil grund känner vi oss trygga med att ta nästa steg i bolagets utveckling.

Vårt första steg var att flytta vår notering till NGM – Nordic SME, vilket bland annat möjliggjorde för framtida parallellnotering i Tyskland. I samband med bildandet av SLG tog bolaget förvärvskrediter som idag belastar resultat. Utan dessa lån och långivare hade SLG aldrig skapats och avkastningen, som skapats till våra aktieägare uteblivit. Jag vill av den anledningen ge ett extra stort tack till våra långivare.

Med ovan sagt är vi nu redo att ta 2021 med storm! Vårt största spel, Battle Camp, som redan idag har stora event med högt spelarintresse, kommer att få nytt innehåll och uppdateras över året. Målet med uppfräschningen är att locka nya spelare, men också att få tillbaka några av de 100 miljoner spelarna som tidigare spelat Battle Camp. Alla våra spel kommer nu tas in i vår strategi för annonsoptimering och förvaltning, detta kallar vi SLG Operations. Vi växer idag globalt, med nya medarbetare och partners och det kommer vi fortsätta att göra under kommande år. Nu vill jag avslutningsvis bjuda in såväl nya som gamla investerare till vår resa.

Välkomna! 
 

Bokslutkommuniké 2020