Avtal tecknat om förvärv av spelbolaget Battlecamp

Regulatory 2020-09-05 07:52:18

Idag har Challenger Mobile AB (publ) tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget bakom mobilspelet Battle Camp.

Challenger Mobile AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget AB B21 Invest III, under föreslagen namnändring till Battlecamp AB, som äger alla tillgångar och rättigheter kopplat till mobilspelet Battle Camp. Transaktionen genomförs med betalning i tre delar:

  • 30 MSEK genom kontant betalning;
  • 70 MSEK genom säljarrevers;
  • 80 MSEK genom aktier till ett pris om 0,06 SEK per aktie.

Battlecamp AB utvecklar mobilspel för systemen iOS, Android samt Amazon och spelet Battle Camp har funnits publikt tillgängligt sedan 2013. Spelet Battle Camp har gemensamt mellan plattformarna 40 miljoner nedladdningar samt rankas nummer 1 inom sin genre på flera marknader. Största marknader idag är USA, Brasilien, Tyskland och Ryssland. Battlecamp AB har idag en omsättning på 30 MSEK per år samt en vinst på över 12 MSEK per år.

Spelen är baseras på en egenutvecklad plattform som den virtuella värld spelet är uppbyggd kring. Denna plattform skapar en grund för ytterligare utveckling och expansion av erbjudandet genom uppdaterade och nya spel.

Se spelets hemsida för mer information om spelet Battle Camp.

www.battlecamp.com

Efter ett genomfört förvärv kommer Battlecamp AB att vara ett helägt dotterbolag till Challenger. Till stämman kommer det föreslås att Challengers namn ändras till SafeLane Gaming AB med en verksamhetsbeskrivningen som innefattar att “direkt eller genom dotterföretag driva verksamhet med utveckla egna projekt med inriktning på mobil- och datorspel, video och streaming”. Därmed kommer verksamhetens inriktning vara fokuserad kring att utveckla och erbjuda marknadsledande mobilspel. Vidare har bolaget för avsikt att arbeta med fler förvärv inom sektorn för mobila spel samtidigt som man avser att vara lönsam under tillväxt. Som en del av förvärvet krävs en ny noteringsprocess för bolaget på Spotlight Stock Market vilket man skall påbörja omgående.

Som tidigare har meddelats har all Challengers mobil VoIP verksamhet överlåtits till det helägda dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (CMT). Styrelsen kommer att föreslå kommande bolagsstämma att besluta om utförsäljning av samtliga aktier i CMT till aktieägarna. Närmare villkor för utförsäljningen och aktieöverlåtelsen kommer att framgå av kallelse till stämman som kommer att publiceras inom kort.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2020.

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 

Läs som PDF.