Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Financial Report 2020-06-16 16:57:12

Challenger Mobile AB (publ) publicerar idag årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets hemsida, www.challengermobile.se, samt som pdf-bilaga till detta meddelande.

Stockholm i juni 2020

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@valasen.se

Johan Meijer, VD Challenger Mobile E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Årsredovisning som pdf.