Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Financial Report 2019-05-09 10:59:47

Challenger Mobile AB (publ) publicerar idag årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.challengermobile.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor samt som pdf-bilaga till detta meddelande.

Stockholm i maj 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@valasen.se

Johan Meijer, VD Challenger Mobile E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Årsredovisning som PDF.