Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Financial Report 2018-04-30 11:22:24

Challenger Mobile AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor samt som bilaga till detta meddelande.

För frågor vänligen kontakta:

Johan Meijer, VD

E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Läs som PDF.