Financial reports

2021-03-12 08:57:42
Publicering av det förvärvade dotterbolagets årsredovisning.

Safe Lane Gaming kommunicerade den 28e februari 2021 att vi har förvärvat Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel) med tillträde 15e april 2021. Raketspel har nu fastställt sin årsredovisning för 2020. Bifogat finns årsredovisningen.

Read more Path

2021-02-24 08:40:00
Bokslutskommuniké 2020

Stockholm 24 februari 2021 Safe Lane gaming presenterar Bokslutkummuniké för 2020, här följer VD ordet och fullständig rapport finns bilagd. VD har ordet Kära aktieägare! Äntligen är det nu min tur att summera en händelserik höst. Den 10:e oktober skapades spelkoncernen Safe Lane Gaming AB (SLG). Vi har sedan 10:e oktober gjort ytterligare två förvärv och äger idag tre speltitlar. I dag taktar speltillgångarna över 30 MSEK på årsbasis med operativt resultat på över 17,5 MSEK. Finansiellt har bolaget och spelen utvecklats och levererat som planerat och nu är målet att öka det under de

Read more Path

2020-11-06 07:15:00
Delårsrapport 3

Read more Path

2020-11-05 10:28:51
Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Read more Path

2020-08-26 13:00:00
Delårsrapport januari - juni 2020

Read more Path

2020-06-29 14:28:37
Kommuniké från årsstämma 2020

Read more Path

2020-06-16 15:57:12
Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Read more Path

2020-06-01 06:50:00
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2020-05-27 11:54:41
Delårsrapport januari-mars 2020

Read more Path

2020-05-04 10:20:46
Senarelägger årsstämman

Read more Path

2020-02-26 13:32:17
Bokslutskommuniké januari – december 2019

Read more Path

2019-11-27 14:11:14
Delårsrapport januari - september 2019

Read more Path

2019-08-28 12:51:57
Delårsrapport januari-juni 2019

Read more Path

2019-06-03 13:51:43
Kommuniké från årsstämma 2019

Read more Path

2019-05-22 13:14:37
Delårsrapport januari-mars 2019

Read more Path

2019-05-09 09:59:47
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Read more Path

2019-05-06 07:00:00
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2019-04-29 10:12:59
Nytt datum för årsstämma

Read more Path

2019-02-20 13:07:30
Bokslutskommuniké januari – december 2018

Read more Path

2018-11-21 13:12:49
Delårsrapport januari-september 2018

Read more Path

2018-08-22 08:08:07
Delårsrapport januari-juni 2018

Read more Path

2018-05-30 14:28:34
Kommuniké från årsstämma 2018

Read more Path

2018-05-23 12:17:56
Delårsrapport januari-mars 2018

Read more Path

2018-05-02 08:35:04
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2018-04-30 10:22:24
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Read more Path

2018-02-21 13:32:29
Bokslutskommuniké januari – december 2017

Read more Path

2017-11-22 14:23:26
Delårsrapport januari-september 2017

Read more Path

2017-08-23 12:41:19
Delårsrapport januari - juni 2017

Read more Path

2017-05-30 14:27:35
Kommuniké från årsstämma 2017

Read more Path

2017-05-24 10:39:48
Delårsrapport januari - mars 2017

Read more Path

2017-05-09 15:15:59
Årsredovisning 2016

Read more Path

2017-05-02 09:34:14
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2017-02-17 15:22:51
Bokslutskommuniké januari - december 2016

Read more Path

2017-02-15 17:13:20
Tidigareläggning av bokslutskommuniké

Read more Path

2016-11-23 12:24:00
Delårsrapport januari - september 2016

Read more Path

2016-08-24 13:09:43
Delårsrapport januari-juni 2016

Read more Path

2016-06-29 16:23:46
Kommuniké från årsstämma 2016

Read more Path

2016-06-13 12:50:10
Årsredovisning 2015

Read more Path

2016-05-26 12:13:41
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2016-05-25 15:16:04
Delårsrapport januari-mars 2016

Read more Path

2016-02-24 14:00:15
Bokslutskommuniké januari – december 2015

Read more Path

2015-11-25 14:48:18
Delårsrapport januari-september 2015

Read more Path

2015-08-26 13:47:24
Delårsrapport januari-juni 2015

Read more Path

2015-06-26 13:27:06
Kommuniké från årsstämma 2015

Read more Path

2015-06-26 09:26:59
Årsredovisning 2014

Read more Path

2015-06-12 09:02:25
Förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2015

Read more Path

2015-05-27 15:06:16
Delårsrapport januari-mars 2015

Read more Path

2015-05-26 07:43:08
Kallelse till årsstämma

Read more Path