Financial reports

2021-02-24 08:40:00
Bokslutskommuniké 2020

Stockholm 24 februari 2021 Safe Lane gaming presenterar Bokslutkummuniké för 2020, här följer VD ordet och fullständig rapport finns bilagd. VD har ordet Kära aktieägare! Äntligen är det nu min tur att summera en händelserik höst. Den 10:e oktober skapades spelkoncernen Safe Lane Gaming AB (SLG). Vi har sedan 10:e oktober gjort ytterligare två förvärv och äger idag tre speltitlar. I dag taktar speltillgångarna över 30 MSEK på årsbasis med operativt resultat på över 17,5 MSEK. Finansiellt har bolaget och spelen utvecklats och levererat som planerat och nu är målet att öka det under de

Read more Path

2020-11-06 07:15:00
Delårsrapport 3

Read more Path

2020-11-05 10:28:51
Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Stockholm 5 november 2020 Bolaget meddelar idag att delårsrapport tre för 2020 kommer att publiceras den 6 november istället för som tidigare kommunicerat den 25 november. Detta med anledning av att arbetet med rapporten pågår snabbare än tidigare beräknat. Uppdaterad rapportkalender: 2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020 2021-05-21 Delårsrapport ett för 2021 2021-08-20 Delårsrapport två för 2021 2021-11-19 Delårsrapport tre för 2021

Read more Path