Financial calendar

FEB
24
2021

Bokslutskommuniké 2020

MAY
21
2021

Delårsrapport ett för 2021

AUG
20
2021

Delårsrapport två för 2021

NOV
19
2021

Delårsrapport tre för 2021