Safe Lane Gaming upptar lån om 70 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Raketspel och refinansiera befintliga krediter

Regulatory 2021-04-09 18:48:25

För att finansiera den avtalade initiala kontantlikviden om 20 miljoner kronor vid förvärvet av samtliga aktier i Raketspel interaktiva produktioner AB (”Raketspel”) och att refinansiera samtliga utestående krediter, har Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG”) upptagit ett lån om motsvarande 70 miljoner kronor.

Stockholm 2021-04-09 

Som SLG initialt kommunicerade den 28 februari 2021 så ska tillträde av förvärvet av Raketspel ske den 15 april 2021 och SLG har med anledning av detta tagit upp ett seniort lån om 70 miljoner kronor (”Lånet”) från bland annat Formue Nord, Lubrica samt Modelio.

Lånet löper till och med den 13 oktober 2021 och har en årlig ränta om 12% samt att återbetalning sker till 105% av nominellt belopp.

I samband med upptagandet av lånet kommer SLG även att använda delar av likviden till att återbetala samtliga befintliga räntebärande krediter uppgående till totalt 41,9 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta och avgifter. Resterande del av likviden kommer att användas till generella verksamhetsändamål, inklusive framtida förvärv och transaktionskostnader.

Den av styrelsen tidigare föreslagna företrädesemissionen från 10 december 2020 kommer därför inte längre att genomföras, varför inte heller några teckningsoptioner kommer att ges ut.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare tillsammans till SLG i samband med upptagande av Lånet.
 

Release