Safe Lane Gaming – uppdaterar avseende av ev. betalning av tilläggsköpeskilling till säljare av Raktespel

Regulatory 2021-03-19 12:57:46

SLG kommunicerade 2021-03-28 förvärvet av Raketspel Interaction AB. Slutbetalning av eventuell tilläggsköpeskilling som ska betalas för verksamhetsåren 2021-2022 om fastställda mål uppnås. Betalning för detta ska ske med fördelningen aktier 40% och kontant 60% (tidigare kommunicerat kontakt 40% och aktier 60%).

Tidigare kommunicerat pressmeddelande avseende förvärv här

Release