Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Fan of Guns

Regulatory 2021-04-15 16:09:20

Stockholm 15 April

Safe Lane Gaming har ingått ett LOI gällande förvärv av spelet Fan of Guns (FoG). Nu påbörjas sedvanlig Due Diligence process. Ett förvärv av Fan of Guns ligger i linje med bolagets förvärvsstrategi att växa via förvärv, samt bredda vår geografiska spridningen. Fan of Guns passar in i SLGs portfölj, då det är en genre som inte omfattas av dagens portfölj. 

Fan of Guns har utvecklats i två år och passar även bolagets strategi kring förvaltning och marknadsföring genom SLG Operations. Likt tidigare förvärv är avsikten att befintliga ägare och utvecklare arbeta vidare med produkten under minst tolv  månader för att maximera nyttan. FoG har en spelarbas på över 130 000 DAU (Dagliga aktiva spelare). Spelet har installerats över 1 miljon gånger över två år och installeras idag via Google play.

I initiala förhandlingar uppgår köpeskillingen enligt inget LOI till högst totalt 950 000 USD vilket fördelas enligt nedan:  400 000 USD i första betalning vid tillträde i formen av 150 000 USD kontant och 250 000 USD i aktier i Safe Lane Gaming till ett pris av 0,25 SEK per aktier. Resterande del om 550 000 USD utgör potentiell tilläggsköpeskilling, som baseras på spelets nuvarande EBIT-intjäning gånger 3 under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet. Fan of Guns har idag över 100 000 USD i omsättning per år, för att nå högsta möjliga earnout ska spelet uppnå EBIT om 360 000 EBIT / år . Potentiell tilläggsköpeskilling ska betalas 50% kontant och 50% i aktier. 

Säljaren arbetar redan idag med att öka intjäningsförmåga per spelare och planerar expansion genom nya uppdatering för att målet om 360 000 EBIT / år.

Bolaget har planerat att finansiera köpet genom egen kassa och eller befintliga lån. Ambitionen är – givet ett positivt utfall av finansiering och due diligence – att tillträda förvärvet under kvartal 3 2021.

Om Fan of Guns (FoG)
FoG är ett mobilspel som påminner om Minecraft i stilen och Fortnite i genre. Den här typen av enklare grafik är idag väldigt populär i spel som Minecraft, Roblox och är relativt enkel att utveckla. Spelet har idag intjäningsförmåga genom annonser och in-app purchase. 

Release