Uppdatering kring utförsäljningen av Challenger Mobile Technology AB

Press release 2020-10-23 17:47:03

Extra stämman i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”), onsdagen den 7 oktober 2020, beslutade att genomför en utförsäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ). Av administrativa skäl har avstämningsdagen för utförsäljningen ändrats till 30 oktober 2020.

Som tidigare meddelats beslutade bolagsstämman 7 oktober 2020 om utförsäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ), nedan CMT, enligt förslaget inför stämman. Avstämningsdag beslutades på stämman men har blivit ändrad till 30 oktober 2020. Det var inte möjligt att administrera utförsäljning med avstämning tidigare än så. 

De som är aktieägare i Challenger per avstämningsdagen, äger rätt att för varje 100-tal aktier förvärva en (1) aktie i CMT för 3 SEK. Likvid som inflyter från försäljningen skall, efter kostnader i samband med utförsäljningen, som ovillkorat aktieägartillskott tillskjutas CMT.

En presentation av erbjudandet och CMTs framtida verksamhet kommer att gå ut till aktieägare och marknaden i samband med avstämningsdagen.

Stockholm 23 oktober 2020
Avgående styrelsen

För ytterligare information kontakta:
 

Johan Meijer, VD Challenger Mobile Technology AB (publ)

E-post: johan.meijer@challengermobile.com

 

Jesper Nord, VD Challenger Mobile AB (publ)

E-post: jesper@safelanegaming.com
 

Release