Safe Lane Gaming uppdaterar kring förvärv och framtida arbete från Q2 till Q3

Regulatory 2021-07-02 17:32:58

Förvärv
Bolagets två aktiva LOI (Letter of intent) är fortsatt intressanta för bolaget. Förutsättningar har justerats, men än inte fastställts och därför fortsätter förhandlingarna och due diligence processen vidare framåt. Vi arbetar för att meddela utfall i kvartal tre. Spelet Fan of Guns toppar listor “trending action” på Google Play och spelserien Stickya Games har haft lyckad lansering på App Store tidigt efter signerat LOI. Det här är positivt och ligger till grund för varför förhandlingarna drar ut på tiden. Det här samtidigt som vi letar aktivt och träffar fler intressanta förvärvsobjekt världen över för Safe Lane Gamings (SLGs) tillväxtresa 2021 och fortsatt in i 2022.

Vi arbetar alltid utifrån det bästa för våra engagerade aktieägare och SLG är i uppstarten att bygga en bred spelportfölj. Det ligger i vår linje med vår strategi att växa globalt och inom fler spelgenrer och spelstilar för att bland annat minimera framtida risker kring trender och regelverk för mobilspelsutveckling. Stickya Games serien och actionspelet Fan of Guns är utvecklade i Pakistan resp. Ryssland. Dessa två marknader är relativt oexploaterade av svenska bolag och vi rör oss därmed med försiktighet framåt. Marknaderna har miljontals mobilspelande invånare och är därför intressanta att utforska.

Under tiden vi har diskussioner med teamet bakom Fan of Guns lär vi oss mer och lär känna varandra för en eventuell resa framåt tillsammans. Redan nu har vi hittat synergier och kunskapsutveckling. Vårt mobilspel Battle Camp har bland annat startat ett VK forum, ett populärt socialt media på den ryska marknaden. I och med det har också Battle Camp intensifierat sin marknadsföring på den marknaden.

Att under en tid lära känna ett ev tillskott i SLG familjen är en del av vår strategi när det kommer till förvärv. Då vi önskar att säljarna arbetar med oss en längre tid efter ett eventuellt förvärv, för att vi ska växa på lång sikt.

Death dungeon till Appstore
Spelsläppet på iOS närmar sig och har påbörjats i Q2. Då Death dungeon kommer att finnas tillgänglig för nya användare världen över, med liknande intresse som våra tidigare spelare, så har vi nu startat en pre-launchkampanj för att maximera intresset. Spelet kommer därför släppas i början av Q3.

Finansiering
Den intensiva förvärvsresan, som innefattat fyra förvärv under bolagets första 8 månadersperiod, ligger till grund för det tidigare lånet kommunicerat 9 april. ABG Sundal Collier agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare tillsammans för SLG i samband med upptagande av lånet. Arbetet kring finansiering pågår och kommer intensifieras under kvartal tre för att slutföras och då kommuniceras när bolagsstyrelse tagit bästa möjliga beslut för bolagets framtid.

Jesper Nord, VD Safe Lane Gaming.
"Första halvåret för 2021 har varit spännande och med fokus på flera fronter. Vi har idag en organisation som står på fyra förvärv och ett kostnadseffektiv och globalt team med över 24 personer. Andra halvan handlar om att fortsätta i samma riktning plus att vi ska öka exponering av Safe Lane Gaming för att växa oss fortsatt starkare och med det förbättra förutsättningarna för 2022 och framåt."

 

Release