Safe Lane Gaming senarelägger delårsrapport 1 och uppdaterar finansiell kalender

Regulatory 2024-04-18 11:10:00

Safe Lane Gaming senarelägger delårsrapport 1 och uppdaterar samtidigt bolagets finansiella kalender. Anledningen är att bolaget har nya processer för hanteringen av bolagets löpande ekonomi.

“För att det ska passa in bra med övriga åtaganden för vår leverantör av ekonomitjänster så uppdaterar vi kommande datum för bolagets finansiella rapportering” säger Arvid Klingström, VD Safe Lane Gaming.

Nytt datum för delårsrapport 1 blir onsdag 15 maj.

Uppdaterad finansiell kalender finns publicerad på bolagets hemsida

Safe Lane Gaming senarelägger delårsrapport 1 och uppdaterar finansiell kalender