Safe Lane Gaming – Q3 2021 – Betydande tillväxt i Q3 med EBITDA resultat om 11.7 MSEK (-0,3)

Financial Report 2021-11-04 08:08:15

Delårsrapport 3 delas här med översikt och fullständig rapport i bifogad

Q3 i korthet

17,3 11,7 67,9 22,5
(0,1) (-0,3) (-324,4) (0,03)
MSEK MSEK PROCENT MSEK
Omsättning Q3 2021 EBITDA Q3 Rörelseresultats marginal Likvida medel
Under kvartal 3 Under 2021 (9 månader)
 • Nettoomsättning uppgick till 17,3 MSEK (0,1)
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,7 (-0,3) motsvarande en marginal på 67,96 % (-324,47)
   
 • Resultat efter finansiella poster och goodwillavskrivningar på grund av redovisningsprincip – 7,4 MSEK (-0,6)
 • Nettoomsättning uppgick till 34,5 MSEK (0,2)
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,1 MSEK (-1,1) motsvarande en marginal på 52,42 % (-538,39)
   
 • Resultat efter finansiella poster och goodwillavskrivningar på grund av redovisningsprincip -24,4 MSEK (-1,5)

Finansiell översikt i sammandrag

Koncernen (MSEK) Q3 2021 Q3 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Helår 2020
Totala intäkter 17,3 0,1 34,5 0,2 5,9
EBITDA 11,7 -0,3 18,1 -1,1 2,1
Avskrivningar goodwill 10,8 0,0 19,7 0,0 0,0
Resultat efter finansiella poster -7,4 -0,6 -24,4 -1,5 -10,7
Balansomslutning 272,7 31,7 272,7 31,7 45,3
Soliditet (%) 3,2% -11,0% 3,2% -11,0% -167,2%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Moderföretaget (MSEK) Q3 2021 Q3 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Helår 2020
Totala intäkter 0,8 0,1 2,1 0,2 1,1
EBITDA -0,4 -0,2 -1,6 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster -6,5 -0,5 -18,4 -1,2 -14,1
Balansomslutning 415,6 38,8 415,6 38,8 194,1
Soliditet (%) 39,3% 17,5% 39,3% 17,5% 38,1%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

* Soliditeten är en effekt av bolagets omvända förvärv i oktober 2020 vilket sänkt koncernens eget kapital. Detta omvända förvärv obeaktade hade resulterat i en soliditet på ca 45%

VD har ordet

Jag är glad över att kunna presentera ett starkt kvartal där vi bland annat ökar EBITDA ifrån 4,9 MSEK kvartal två till 11.7 MSEK kvartal tre. Ökningen på 138 % kan till stor del tillskrivas succéspelet Castle Raid! som lanserades i mitten av kvartalet.

Under kvartalet uppgick kassaflödet till ca 5.8 miljoner från den löpande verksamheten. Bolaget stänger kvartal tre med cirka 22 miljoner i likvida medel och har därmed stark kassa.

Precis som i kvartal två gör företaget relativt stora goodwillavskrivningar. I kvartal tre uppgår de till ca 10.5 MSEK. Detta, tillsammans med räntor från tidigare lån, gör att resultatet efter finansiella poster hamnar på -7,4 MSEK.

Vi är stolta över framgångarna för succéspelet Castle Raid! på både App Store och Google Play, då detta är något väldigt få bolag har lyckats med i Sverige. Castle Raid! toppade listorna världen över i kategorierna Overall och Games. Totalt låg spelet som nummer ett på mest nedladdade i 42 länder, inklusive viktiga marknader som USA, Tyskland, England och Frankrike. Det är få svenska bolag som lyckats med den bedriften.

Då vårt kassaflöde växer sig starkare har vi etablerat en bra position för att förvärva fler titlar och studior, både i Sverige och utomlands.

Under kvartal tre slutförde vi förvärvet av spelet Fan of Guns, där vi nu satsar aggressivt för att hålla momentum i spelet och få in de nya personerna som anslutit sig till SLG-organisationen.

SLG har under kvartalet även arbetat med och färdigställt prospektet inför den kommande emissionen, som företaget har informerat om. Prospektet granskas nu av Finansinspektionen. Det preliminära datumet för teckningsperioden är 8 till 22 december. Detta, samt utförligare information, finns i kallelsen till bolagsstämman, som hölls 4 oktober 2021. Emissionen är garanterad till 90%.

Med framtida finansiering och god tillväxt i bolaget ser vi fram emot ett spännande fjärde kvartal och vidare in i 2022.

/ Jesper Nord

SLG - Delårsrapport 3