Safe Lane Gaming får beslut om amorteringsfrihet på bolagets lån

Regulatory 2023-11-06 16:34:28

Safe Lane Gaming har idag tillsammans med bolagets långivare, en svensk bank, beslutat att införa amorteringsfrihet på den kreditfacilitet som upptagits och kommunicerats den 6 maj 2022. Detta beslut gäller omgående fram till 31 mars 2024. 

“Jag tycker att detta känns bra med denna lösningen på plats samtidigt som vi parallellt arbetar med mer långsiktiga lösningar på hur vi amorterar på bolagets lån över tid.” säger VD Arvid Klingström

Safe Lane Gaming har tidigare kommunicerat att man genomför en översyn av spelportföljen.

Länk till tidigare pressrelaese gällande upptagen kreditfacilitet finns här

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-06 16:34 CET.

Beslut om amorteringsfrihet