Safe Lane Gaming delårsrapport kvartal 2 2023

Financial Report 2023-08-25 08:28:00

Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapport 2 2023 från Safe Lane Gaming. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan https://safelanegaming.com/for-investors/ och som bifogad fil. 

Finansiell översikt

Q2 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 8,2 MSEK (11,6 MSEK). Minskningen om 30% i jämförelse med samma period föregående år förklaras av uteblivna spellanseringar.
  • EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (3,7 MSEK), en minskning på 47%. Förändringen beror främst på lägre omsättning men även lite högre personalkostnader kopplat till fler anställda jämfört med samma period föregående år.

H1 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 16,6 MSEK (25,9 MSEK), en minskning på 36%
  • EBITDA uppgick till 3,5 MSEK ( 10,5 MSEK), en minskning på 67%.
Koncernen (MSEK) Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter 8,2 11,6 16,6 25,9 46,7
EBITDA 2,0 3,7 3,5 10,5 17,7
Avskrivningar goodwill −10,6 −10,8 −21,5 −21,6 −43,3
Resultat efter finansiella poster −11,9 −16,5 −24,2 −32,0 −53,1
Balansomslutning 161,9 204,3 161,9 204,3 187,9
Soliditet (%) 58,1% 25,6% 58,1% 25,6% 61,0%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 −0,01 0,00 0,00 −0,02
Moderbolaget (MSEK) Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter 0,9 0,5 2,0 1,1 1,5
EBITDA −0,3 −2,2 −0,9 −3,5 −5,2
Resultat efter finansiella poster −1,6 −9,8 −3,6 −20,9 −94,7
Balansomslutning 292,9 352,0 292,9 352,0 297,4
Soliditet (%) 73,6% 52,7% 73,6% 52,7% 71,6%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 −0,01 0,00 0,00 −0,01

VD har ordet

“Arbetet fortsätter på utstakad väg med ett nytt egenutvecklat spel in i Soft Launch och en försäljning av Fan of Guns.”

Siffrorna för andra kvartalet skiljer sig inte nämnvärt från årets första kvartal. Vi har en lite bättre EBITDA då vi tog lite engångskostnader i första kvartalet kopplat till flytten av spelutvecklingen i Battle Camp. Förklaringen kring intäkterna i jämförande kvartal 2022 är att vi hade intäkter kopplat till spel som fortfarande befann sig i en starkare intäktsgenererande fas.

Efter att vi lämnat förra kvartalet har vi fortsatt jobba med en del prototyper. En prototyp som tagit mycket fokus är Race This, ett bilracingspel. Race This bygger på idén att skapa ett bilspel för mobilen med bra körkänsla och realistisk grafik i “portrait mode” dvs spelandes med mobilen stående och körbart med en hand. Spelet har visat på bra siffror och som kommunicerats nyligen kommer vi jobba mer med Race This under kommande period. Vi är alla väldigt involverade i utvecklingen av Race This. Det är mycket kvar att bevisa, men vi gläds av att spelarna verkar gilla spelet.

Under kvartalet blev försäljningen av Fan of Guns klar. Detta är en del av översynssarbetet med vår spelportfölj. Försäljningen frigör tid och skapar mer fokus för oss som team. Det skapar en tydlighet kring Safe Lane Gaming som bolag vilket är viktigt när det kommer till strategiska diskussioner kring partnerskap, rekryteringar mm. 

Efter kvartalets slut släppte vi Duck Race på Nintendo Switch och Sony Playstation. Även detta en del av ett pågående arbete med att se över våra tillgångar och deras affärsutvecklingsmöjligheter. Vi ser att vi genom detta spelsläpp kommer att öka vår kunskap kring andra plattformar.

I studion har vi lagt en plan för fler rekryteringar och vi intervjuar kandidater löpande. Det råder stor kompetens-konkurrens i spelbranschen och vi fokuserar mycket på att kandidater ska vilja jobba snabbt och omväxlande med många nya spelprojekt som avlöser varandra. Vi har som målsättning att välkomna fler nya kollegor under kommande halvår

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 08:28 CET.

Safe Lane Gaming - Delårsrapport 2 2023