Ökade marknadsaktiviteter

Regulatory 2017-05-23 12:34:23

Bolagets tjänster är lanserade i Oman och marknadstakten ökas med nya resurser och aktiviteter för att ta företagets lösningar till fler marknader.

De lanserade mobil VoIP tjänsterna i Oman har varit tillgängliga i några månader och har bevisat sitt värde på marknaden. Challenger har med dessa lanseringar visat på möjligheten att tillgodose de krav som ställs av en marknadsledande mobiloperatör på en hårt myndighetsreglerad marknad.

Efter att ha arbetat fokuserat med ett mindre antal affärsmöjligheter under lanseringen i Oman satsar bolaget nu på bredare front för att bygga ett större antal affärsmöjligheter på flera marknader. Fokus är fortfarande på marknader med hög andel utlandsfödda och migrerande arbetskraft men vikten läggs nu på att skapa ett större antal parallella spår att jobba vidare med. Detta gör vi först och främst genom en marknadskampanj med direktförsäljning till en stor mängd operatörer och tjänstebolag på många marknader globalt.

Bolaget har även anlitat en konsult med mångårig erfarenhet av internationell system- och tjänsteförsäljning inom telekom och IT. Konsulten skall stödja bolaget i marknadsarbetet internt samt representera bolaget och bedriva införsäljning av bolagets tjänster i kontakter med potentiella kunder på den globala marknaden. Personen är uppdaterad på bolagets tjänster och understödjer redan försäljningsarbetet.

För frågor kring Challenger Mobile AB (publ) kontakta:

Johan Meijer, VD

E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017.

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Se pressmeddelande som PDF.