Eftertaxering kommer påverka EBITDA kvartal 3 negativt

Regulatory 2023-10-23 10:16:52

Den svenska skattemyndigheten (Skatteverket) har genom ett beslut om eftertaxering från inkomståret 2021 framställt krav på skatt och skattetillägg på cirka 1.3 miljoner kronor.

Skatteverket menar att bolaget ej har rätt att dra av räntor på de lån som finansierat tidigare förvärv.

Safe Lane Gaming har begärt omprövning, men fått avslag.
Detta beslut påverkar EBITDA negativt med 1.3 miljoner kronor under kvartal 3 2023.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-23 10:17 CET.

Eftertaxering kommer påverka EBITDA kvartal 3 negativt