Delårsrapport januari-september 2018

Financial Report 2018-11-21 13:12:49

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2018

Stockholm den 21 november 2018

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-september 2018

  • Nettoomsättning: 863 tkr (198 tkr)

  • Resultat efter skatt: -926 tkr (-1 794 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,6 öre/aktie

För perioden juli-september 2018

  • Nettoomsättning: 357 tkr (70 tkr)

  • Resultat efter skatt: -377 tkr (-603 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,2 öre/aktie

Omsättningsökningen består av intäkter från lanserade tjänster i Oman, samtalsminuter samt för justeringar och tillägg till dessa tjänster.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inlett en försäljnings satsning riktad mot Latinamerikanska operatörer och bolag. Marknaden är under kraftig utveckling och vi tror Challengers erbjudande kan ha stor nytta och betydelse för aktörer på marknaden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Utvecklat ett system för dynamisk användar- och licenshantering hos partners.

  • Tagit fram gränssnitt för integration av bolagets VoIP system mot existerande IMS arkitekturer vilket gör oss kompatibla med de modernaste systemen hos mobiloperatörerna.

VD kommentar

Tredje kvartalet visar på fortsatta intäkter hänförliga till affären i Oman. Lanserade tjänster genererar intäkter genom kopplade samtalsminuter samt fortsatta tillägg och justeringar för kund.

Året började med lansering av Omantels egna app Omantel Talk to Home. Tillsammans med de tidigare två apparna kan Challengers appar nå samtliga Omantels nästan 3,5 miljoner slutkunder. Tjänsterna är live och vi räknar med kraftigt ökat användande så snart marknadsföring kommer igång.

Marknadsmässigt har vi fortsatt fokus på mobiloperatörer inriktade på migrerande arbetskraft och utlandsfödda. Arbetet fortgår genom partners och direkt marknadsföring mot intressanta aktörer på flera marknader.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Stockholm den 21 november 2018

Challenger Mobile AB

Styrelsen och den verkställande direktören

Komplett delårsrapport finns bifogad som pdf.

Läs hela rapporten.