Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2020-11-06 10:52:16

Safe Lane Gaming (SLG) - genomför Halloween event för ökad tillväxt

Stockholm 2020-11-06

Varje vecka pågår “event” i spelet för att skapa tillväxt och öka aktivitet i spelen vilket är viktigt inkomstkälla. Förra veckan var det Halloween-veckan som varade i sex dagar och då genomfördes ett framgångsrikt event och antalet användare (active user) uppgick till 67000 sista dagen.

KPIer i korthet:
Under eventet omsatte vi över 460 000 SEK
Eventet hade över 220 000 i DAU (daily active user)
Antal nya installationer under dessa dagar: ca 10 000

Eventet genomfördes i spelet Battle Camp
Spelet finns tillgängligt på:
Appstore
GooglePlay
Amazon

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.


Download PDF Download