Financial Report

2021-06-08 12:54:41

Kommuniké från årsstämma

2021-06-08 höll Safe Lane Gamin AB (publ) årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag:

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.


Kommuniké från årsstämma