Financial Report

2015-08-26 13:47:24

Delårsrapport januari-juni 2015

Januari – juni 2015


Väsentliga händelser under andra kvartalet

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD kommentar

Under andra kvartalet fortsatte arbetet med att få Omantels VoIP-system slutkundslanserat genom att bistå i deras lanseringsaktiviteter. Senaste uppgifter från Omantel gör gällande att en slutkundslansering skall ske under mitten av september. Lanseringen i Oman har inte hunnit avspeglas i bolagets omsättning eftersom tjänsterna inte nått slutkunderna men varje köp en slutkund gör kommer att generera intäkter för Challenger.

Med installationen i Oman slutförd och lansering inom kort har mer energi lagts på säljaktiviteter vilket kommer att vidare intensifieras under hösten.

Johan Meijer

Verkställande direktör

Taggar:


Delårsrapport januari-juni 2015