2018-08-22 08:08:07

Delårsrapport januari-juni 2018

Stockholm den 22 augusti 2018

Koncernens finansiella översikt

För perioden april-juni 2018

För perioden januari-juni 2018

Ökningen i omsättning består av intäkter från lanserade tjänster i Oman samt från justeringar och tillägg till dessa tjänster. Antalet kopplade samtalsminuter är fortfarande mycket låga avvaktande aktiv marknadsföring från operatörerna. Våra partner avser slutföra vissa tekniska justeringar innan tjänsterna marknadsförs mer aktivt.

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD kommentar

Andra kvartalet visar på kraftigt ökade intäkter hänförliga till affären i Oman. Lanserade tjänster med tre mobiloperatörer som löpande genererar samtalstrafik tillsammans med betydande tillägg och justeringar hänförs intäkterna till.

Året började med lansering av Omantels egna app Omantel Talk to Home. Tillsammans med de tidigare två apparna kan Challengers appar nu nå alla Omantels slutkunder. Tjänsterna anses fortfarande vara i lanseringfas tills de tillägg och justeringar som beställts är utförda. Vi utför nu tester av de implementerade ändringar tillsammans med våra parter. Med finslipad paketering och aktiv marknadsföring bedömer vi potentialen som stor för de lanserade tjänsterna.

Marknadsmässigt fokus på operatörer fokuserade på migrerande arbetskraft och utlandsfödda med stora behov av kommunikation till utlandet. Arbetet fortgår genom partners och direkt marknadsföring mot intressanta aktörer på intressanta marknader. Vi utvärderar och deltar löpande i intressanta forum för att visa upp våra tjänster och hitta fler potentiella partners.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB


Delårsrapport januari-juni 2018