2018-11-21 13:12:49

Delårsrapport januari-september 2018

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2018

Stockholm den 21 november 2018

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-september 2018

För perioden juli-september 2018

Omsättningsökningen består av intäkter från lanserade tjänster i Oman, samtalsminuter samt för justeringar och tillägg till dessa tjänster.

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD kommentar

Tredje kvartalet visar på fortsatta intäkter hänförliga till affären i Oman. Lanserade tjänster genererar intäkter genom kopplade samtalsminuter samt fortsatta tillägg och justeringar för kund.

Året började med lansering av Omantels egna app Omantel Talk to Home. Tillsammans med de tidigare två apparna kan Challengers appar nå samtliga Omantels nästan 3,5 miljoner slutkunder. Tjänsterna är live och vi räknar med kraftigt ökat användande så snart marknadsföring kommer igång.

Marknadsmässigt har vi fortsatt fokus på mobiloperatörer inriktade på migrerande arbetskraft och utlandsfödda. Arbetet fortgår genom partners och direkt marknadsföring mot intressanta aktörer på flera marknader.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Stockholm den 21 november 2018

Challenger Mobile AB

Styrelsen och den verkställande direktören

Komplett delårsrapport finns bifogad som pdf.


Delårsrapport januari-september 2018